O placówce

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej mającej na celu ogólny rozwój i poprawę sprawności każdego uczestnika, niezbędny do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Celem działalności rewalidacyjnej prowadzonej w WTZ jest: ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego oraz zaradności osobistej.

Przedmiotem działania WTZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Placówka  proponuje swym podopiecznym zajęcia rekreacyjne, aktywność artystyczną (arterapię), zajęcia sportowe oraz ergoterapię, co ułatwia proces ich przystosowania się do życia w społeczeństwie. Placówka prowadzi celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne o charakterze zajęć ciągłych stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością.

W stosunku do osób nie w pełni sprawnych terapia zajęciowa spełnia bardzo ważne zadania, którymi są:

 

Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Dzienny wymiar czasu trwania zajęć dla każdego uczestnika Warsztatu wynosi 7 godzin. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 5 osobowych, zgodnie z programami i planami poszczególnych pracowni. Program rehabilitacji jest dopasowany do indywidualnych umiejętności i możliwości psychofizycznych uczestników.

 

W placówce prosperują następujące pracownie terapii pracą:

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie