Jesteś tutaj: Start / O placówce

O placówce

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej mającej na celu ogólny rozwój i poprawę sprawności każdego uczestnika, niezbędny do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Celem działalności rewalidacyjnej prowadzonej w WTZ jest: ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego oraz zaradności osobistej.

Przedmiotem działania WTZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Placówka  proponuje swym podopiecznym zajęcia rekreacyjne, aktywność artystyczną (arterapię), zajęcia sportowe oraz ergoterapię, co ułatwia proces ich przystosowania się do życia w społeczeństwie. Placówka prowadzi celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne o charakterze zajęć ciągłych stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością.

W stosunku do osób nie w pełni sprawnych terapia zajęciowa spełnia bardzo ważne zadania, którymi są:

 • regenerowanie sił fizycznych i psychicznych uczestników WTZ;
 • rozwijanie zainteresowań;
 • usprawnianie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych;
 • kompensowanie braków w rozwoju i niedoborze kontaktów emocjonalnych;
 • stwarzanie odpowiedniej atmosfery wzbudzającej poczucie bezpieczeństwa i zaufania;
 • korygowanie nieprawidłowości rozwojowych.

 

Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Dzienny wymiar czasu trwania zajęć dla każdego uczestnika Warsztatu wynosi 7 godzin. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 5 osobowych, zgodnie z programami i planami poszczególnych pracowni. Program rehabilitacji jest dopasowany do indywidualnych umiejętności i możliwości psychofizycznych uczestników.

 

W placówce prosperują następujące pracownie terapii pracą:

 • pracownia gospodarstwa domowego;
 • pracownia krawiecko – hafciarska, w której znajdują się dwie grupy terapii:
  -grupa krawiectwa;
  - grupa haftu;
 • pracownia sztuk plastycznych obejmująca dwie grupy terapii:
  - grupa plastyczna;
  - grupa plastyczno – wikliniarska;
 • pracownia stolarsko – rzeźbiarska, w której są dwie grupy terapii;
 • pracownia obsługi komputerów.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie